30 juni 2022

Persstatement inzake uitspraak rechtszaak

Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan inzake een rechtszaak waarbij een directielid van TopParken, Peter Bergervoet, is betrokken.

Peter is door de rechter schuldig verklaard. Peter en de familie Bergervoet zijn enorm aangeslagen door deze uitspraak. Om de uitspraak aan te vechten, zal Peter in hoger beroep gaan.

Ondanks de genomen juridische vervolgstappen heeft Peter, in het belang van de organisatie, besloten om zich terug te trekken als directielid van TopParken. Door de positie, werkzaamheden en bevoegdheden van het management team binnen TopParken, heeft bovenstaande geen effect op de bedrijfsvoering. De directie zal blijven bestaan uit Janus Bergervoet en zijn dochter Riekie Bergervoet.

Gezien het feit dat het een situatie in privésfeer betreft, distantieert TopParken zich als organisatie van de rechtszaak. TopParken en haar medewerkers blijven zich focussen op het verzorgen van fijne vakanties voor vakantiegasten en eigenaren. Hun gedachten gaan uit naar de aangeefster en overige betrokkenen.

Mocht u vragen hebben omtrent de rechtszaak, dan verwijzen we u door naar Esther Vroegh, advocaat van Peter. TopParken beantwoordt geen vragen over de rechtszaak.