14 juni 2022

Persstatement bevindingen RIEC en aantijgingen onderzoek

Gisteren en vandaag zijn er diverse artikelen verschenen omtrent het witwassen van geld via vakantieparken. De directie van TopParken herkent zich niet in deze verhalen en distantieert zich dan ook volledig van de inhoud van deze artikelen. Desondanks worden de bevindingen van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland en de aantijgingen naar aanleiding van het onderzoek van recherchebureau Edelhardt zeer serieus genomen. De ernst van de aantijgingen heeft de directie van TopParken doen besluiten een intern onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mas Nova Recherche, een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend recherchebureau. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen eventuele, passende vervolgstappen en/of sancties worden genomen dan wel opgelegd. 


Vakantieparken TopParken 

TopParken zet zich continu in voor het revitaliseren van bestaande- en nieuwe vakantieparken. De vakantieparken van TopParken zijn recreatieve bestemmingen met een hoog toeristisch karakter. Vakantiegasten en huiseigenaren spenderen er korte verblijven en lange vakanties. Om het toeristische karakter te waarborgen en in navolging van gemeentelijke bestemmingsplannen, is het dan ook niet toegestaan om vakantiewoningen, zonder gedoogvergunning, permanent te bewonen. In samenwerking met diverse gemeenten, wordt hier dan ook hard tegen opgetreden. 


Openbaar Ministerie Oost-Nederland

Het onderzoek is door recherchebureau Edelhardt eind vorig jaar gestart in opdracht van een oud-werknemer van TopParken, die begin vorig jaar op staande voet is ontslagen. Uit het artikel van de Telegraaf blijkt dat het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de aangifte van deze oud-werknemer, maar er op dit moment geen aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek naar TopParken. 


De oud-werknemer is op staande voet ontslagen vanwege het verzwijgen en plegen van valsheid in geschrifte omtrent een veroordeling voor het oplichten van een Zwolse scheepswerfmagnaat. TopParken heeft vorig jaar aangifte gedaan tegen de oud-werknemer voor frauduleus handelen jegens de organisatie. Op dit moment loopt er een onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie naar de oud-werknemer.