31 juli 2023

TopParken zet eerste stappen voor nieuw vakantiepark Lexmond

Eind vorige maand heeft TopParken een informatiebijeenkomst georganiseerd voor in- en omwonenden van Lexmond. Er waren circa 200 geïnteresseerden aanwezig. De bijeenkomst is begonnen met een korte introductie over de organisatie TopParken, gevolgd door een presentatie over het nieuwe vakantiepark in Lexmond. Vanuit de bezoekers werden daarbij zorgen geuit, vragen gesteld en complimenten gegeven.

Sinds vorig jaar is TopParken eigenaar van twee bestaande vakantieparken aan de rivier de Lek in Lexmond. De bijeenkomst is georganiseerd om in- en omwonenden van Lexmond meer inzicht te geven in de plannen betreffende het gebied. Daarnaast was er tijd voor het stellen van vragen en geven van suggesties. Er werden zorgen geuit over, onder andere, veiligheid en drukte op het water, verkeersdrukte in het dorp en op de dijk, geluidsoverlast en de natuurlijke omgeving. TopParken heeft alle onderwerpen besproken en zal, waar mogelijk, de nodige maatregelen nemen.

Patrick van den Hoek van TopParken over de bijeenkomst: ‘Het was een waardevolle avond met mooie complimenten en terechte, kritische vragen’. Hij vervolgt: ‘Wij willen iedereen bedanken die aanwezig was op de informatieavond en zullen de input zeker meenemen in de verdere planvorming van het vakantiepark. We werken hierin nauw samen met gemeente Vijfheerenlanden en het waterschap Rivierenland’. 

Het nieuwe vakantiepark zal bestaan uit maximaal 115 vakantiewoningen, geschikt voor eigen gebruik of (gedeeltelijke) verhuur. Dit zijn minder eenheden dan op de twee voorgaande vakantieparken. TopParken zet zich in voor een harmonieuze inpassing van het vakantiepark in de omgeving. Het faciliteitengebouw met horeca en receptie, het zwembad en de infrastructuur worden volledig vernieuwd. Het vakantiepark zal in het seizoen actief zijn, waarbij de vakantiewoningen buiten het seizoen tijdelijk elders worden gestald. Het strand, dat langere tijd niet was geopend voor de omgeving, wordt weer toegankelijk voor iedereen.

Meer informatie is te vinden op topparkenverkoop.nl 
 
Impressie TopParken Lexmond