Volgende stap in ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Dit persbericht is opgesteld in samenwerking met - en gedeeld door - de gemeente Land van Cuijk

Op dinsdag 23 mei heeft het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk ingestemd met het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort. In dit masterplan staan wensbeelden en kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen. Het water- en natuurrijke recreatiepark wordt ontwikkeld door TopParken. Het gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten. 

Het opstellen van het concept masterplan is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het recreatiepark. Wethouder Maarten Jilisen is erg blij met het plan dat nu voorligt. “Een van onze uitgangspunten is dat het park goed moet passen in de omgeving. Er is in het masterplan dan ook veel aandacht voor een natuurlijke en waterrijke inrichting en een bebouwing die ook echt in deze omgeving past.” 

Projectleider Henk van Eldijk van TopParken: “Waterpark Dommelsvoort wordt een op water en landschap georiënteerd park waarbij de recreatiewoningen ‘te gast’ zijn. Landschap en bebouwing kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom hebben we in dit masterplan het beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en het landschapsplan in één rapport gezet. Zo komt de integrale ontwerpbenadering het best tot zijn recht.”

Belanghebbenden 
Bij het opstellen van dit plan zijn verschillende belanghebbende partijen betrokken, waaronder de dorpsraden, omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving. Ook bij het vertalen van het concept masterplan naar het uiteindelijk ontwerp worden de partijen door de ontwikkelaar betrokken. Wethouder Jilisen: “Waterpark Dommelsvoort is een complexe ontwikkeling met een lange voorgeschiedenis. We hebben te maken met veel betrokken partijen en we vinden het belangrijk dat zij goed worden meegenomen in de ontwikkeling.” Door TopParken worden de komende maanden nog verschillende ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd en net voor de zomervakantie is er nog een bijeenkomst voor de gemeenteraad en een inloopbijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden. 

Wat is een Masterplan?
In het masterplan zijn de hoofdstructuur en de ruimtelijke inrichting van Waterpark Dommelsvoort nader uitgewerkt. Het plan bevat bijvoorbeeld het ontwerp voor het landschap en de beeldkwaliteiten van de gebouwen en de openbare ruimte. Het doel van het masterplan is om een goed beeld te geven van het gehele gebied. 

Milieueffectrapportage 
Naast het Masterplan wordt ook een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Hierin worden de effecten van het plan voor bijvoorbeeld natuur, geluid en verkeersveiligheid in beeld gebracht. De resultaten uit de MER kunnen nog leiden tot aanpassing van het Masterplan.