07 april 2023

Camping De Uiterwaard - Plannen voor 2023

Plannen Camping De Uiterwaard voor 2023Deze week zijn de plannen voor 2023 betreft Camping De Uiterwaard te Lexmond in kaart gebracht. De bestaande seizoenplek-houders kunnen het huidige seizoen gebruik blijven maken van hun plek tegen het tarief dat bij hen bekend is. Uiteraard hebben zij ook de mogelijkheid om hun plek op te zeggen. 


Faciliteiten
De stroom en waterpunten zijn aangesloten en het zwembad is, naar verwachting (afhankelijk van het weer), vanaf mei geopend. Het receptie-/horecagebouw wordt verbouwd en zal dit seizoen niet geopend zijn. 


Einde seizoen (na 1 oktober)
In het bestemmingsplan, voor het terrein waarop Camping De Uiterwaard ligt, staat beschreven dat het is toegestaan om gedurende het seizoen (van april tot oktober) recreatief te verblijven in chalets op het terrein. Gedurende de wintermaanden is het niet toegestaan en dient het terrein officieel leeggehaald te worden. Dit in verband met de kans op overstromingen. Vanaf oktober wordt hierop gehandhaafd door de gemeente Vijfheerenlanden en het Waterschap. Dit maakt dat, na het huidige seizoen, alle plaatsen leeg opgeleverd dienen te worden. De huidige seizoenplek-houders ontvangen hierover meer informatie. 


Toekomstplannen
De toekomstplannen voor Camping De Uiterwaard worden dit seizoen verder uitgewerkt. Op het naastgelegen terrein, voormalig Camping Leuk, wordt begonnen met de doorontwikkeling zoals het aanleggen van nieuwe infrastructuur. 

Contact
Belanghebbenden kunnen met vragen terecht bij onze customer service en support afdeling via verhuur@topparken.nl of 088-500 2424.

 Vragen vanuit de pers kunnen gedeeld worden via pers@topparken.nl.


Update 05/05/2023: In tegenstelling tot bovenstaande, eerdere berichtgeving zal het zwembad dit seizoen niet geopend zijn. Er is besloten om te beginnen met de verbouwing van deze faciliteit. Alle seizoenplek-houders zijn hierover geïnformeerd.