25 november 2022

Persstatement inzake media-aandacht

In de afgelopen maanden schetsen publicaties in verschillende media een negatief beeld van TopParken. Zo worden we in verband gebracht met witwassen, criminaliteit en wetsovertredingen. We kunnen ons voorstellen dat deze publicaties hebben geleid tot vragen. Graag geven wij een toelichting op wat er speelt. 

In deze verklaring benadrukken we dat de aantijgingen niet juist zijn. TopParken handelt overeenkomstig met de wet en regelgeving, maar benut ook de wettelijke ruimte voor eigen interpretaties en voldoet aan haar wettelijke (administratieve) verplichtingen. We hebben een goede relatie met verschillende overheidsinstanties en de regels voor de Wwft worden nageleefd.

Desondanks nemen wij de bevindingen en aantijgingen vanuit de media serieus.  In de media wordt het rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC) over de recreatiebranche aangehaald. Het is van belang te weten dat dit rapport niet specifiek over TopParken gaat, maar over de problematiek van vakantieparken in het algemeen.

Onderstaand geven we een reactie op wat er in de media wordt gesuggereerd. 

Uitkomst onafhankelijk onderzoek
Na diverse aantijgingen vanuit de media, is direct besloten om uit voorzorg een onafhankelijk, intern onderzoek uit te laten voeren door Mas Nova Recherche, een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend recherchebureau. Dit onderzoek is eind oktober 2022 afgesloten en daaruit is gebleken dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd zoals witwassen. Wel is gebleken dat intern het kennisniveau verder opgeschroefd moet worden, zodat werknemers nog alerter zijn om eventuele ongewilde betrokkenheid bij ongewenst handelen te voorkomen.

Wwft- protocol
Binnen onze organisatie bestaat vanaf begin 2022 een duidelijk protocol om te zorgen dat er naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) plaatsvindt. Bestaande medewerkers hebben een Wwft-training gevolgd en alle informatie omtrent dit protocol, waaronder de regelgeving, meldingsplicht, handleidingen en formulieren, is door onze medewerkers te allen tijde te raadplegen op onze interne kennisbank. Het is daarbij onderdeel van ons onboarding-proces. 

Dienstverlening Rabobank
Er loopt momenteel een zogeheten ‘Know your Customer-onderzoek’ (KYC) vanuit de Rabobank uitsluitend n.a.v. hetgeen er in de media gepubliceerd is. Wij werken natuurlijk volledig mee aan het onderzoek van onze huisbankier, waar we al bijna 20 jaar zaken mee doen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de huidige dienstverlening vanuit de Rabobank. Wij gaan er ook van uit dat we de vragen van de Rabobank naar tevredenheid kunnen beantwoorden en we de relatie kunnen voortzetten.

Vitalisatie Bospark Ede
Onlangs zijn we, in nauwe samenwerking met de gemeente Ede en het programma Vitale Vakantieparken, begonnen met de revitalisatie van Bospark Ede. Kwalitatieve doorontwikkeling staat hierin centraal en er wordt rekening gehouden met de Veluwse, bosrijke omgeving. Wij hebben daarbij, succesvol opgetreden tegen onderverhuur- en permanente bewoning van vakantiewoningen.

Toezicht op onze vakantieparken
Om criminele activiteiten op onze vakantieparken tegen te gaan, wordt er streng opgetreden tegen ongewenst gedrag, onderverhuur- en permanente bewoning van vakantiewoningen. Daarnaast wordt er een nachtregister bijgehouden van alle gasten op onze vakantieparken, waardoor we inzicht hebben in wie er, op welk moment, op een vakantiepark verblijft (in geval van nood). Voor een vakantiepark is het echter onmogelijk om controle uit te voeren op de achtergrond en intentie van iedere verblijfsgast.

Relatie tussen EuroParcs en TopParken
In de media wordt er een verband gelegd tussen TopParken en EuroParcs. Er is echter geen zakelijke band tussen deze bedrijven. Het merendeel van deze informatie heeft betrekking op minimaal 5 jaar voor de oprichting van TopParken in 2004.

Bedrijfsvoering TopParken
Binnen TopParken geeft het management team, bestaande uit diverse professionals, richting aan het beleid van de organisatie. Gezamenlijk adviseren zij de aandeelhouders (de familie Bergervoet) over de algehele bedrijfsvoering en het stellen- en behalen van doelen. We monitoren onze bedrijfsprocessen en -protocollen continu om, waar nodig, tijdig bij te sturen. Om de kwaliteit en veiligheid op onze vakantieparken ook in de toekomst te waarborgen, wordt door het management team en een extern ingenieursbureau momenteel gewerkt aan het creëren van een TopParken kwaliteitswaarborg. 

Het nieuws raakt onze organisatie en medewerkers enorm. Wij betreuren het feit dat TopParken en de recreatiebranche, op deze manier in de media blijven verschijnen. Zoals binnen alle bedrijven, worden er binnen onze organisatie uiteraard ook fouten gemaakt. Echter, dit betreffen geen criminele activiteiten.

Wij hopen de negatieve berichtgeving snel achter ons te kunnen laten, om ons weer volop te kunnen focussen op hetgeen waar we goed in zijn; het verzorgen van fijne vakanties.