Officieel Statement TopParken - Getroffen maatregelen Coronavirus

Lunteren, 31-3-2020

Naar aanleiding van de gestelde maatregelen door de overheid en vanuit eigen overwegingen ten behoeve van de hygiëne, veiligheid en de gezondheid op onze parken heeft TopParken vergaande veiligheids- en hygiëne maatregelen getroffen op haar vakantieparken. Met deze veiligheids- en hygiënemaatregelen is TopParken ruim 7 weken geleden begonnen. Nadien zijn de veiligheidsmaatregelen, hygiënemaatregelen en werkprocessen stapsgewijs gewijzigd en uitgebreid.

De vakantieparken van TopParken zijn ruim opgezet en de vakantiewoningen beschikken over een ruime tuin, waardoor men niet in contact hoeft te komen met andere vakantiegasten. Zelfs bij een maximale bezetting, heeft iedereen nog meer dan afdoende eigen ruimte en is de ruimte tot andere personenen of het vormen van groepen personen niet aan de orde. Alle centrale voorzieningen zoals horeca, zwembaden, openbare ruimtes en kampeerplaatsen, met alle bijbehorende voorzieningen - voor zover nog aanwezig - zijn gesloten.

TopParken heeft enkel nog maar 3 kampeermogelijkheden - locaties: Bospark Ede te Ede, Recreatiepark ‘t Gelloo te Ede en Recreatiepark de Wielerbaan te Wageningen - op haar 18 vakantieparken, en richt zich reeds sinds enkele jaren al enkel op haar vakantiebungalows. TopParken heeft vergaande maatregelen genomen, om de traffic van- en naar haar parken te verminderen, diverse hygiëne en veiligheidsmaatregelen en marges ingebouwd, alles met het oog om veiligheid en gezondheid meer dan nodig voorop te zetten, eveneens is continu gekeken naar het beperken alsmede het totaal voorkomen van verspreiding en verplaatsing van het virus - COVID 19 - te beperken en te voorkomen.

Vorenstaande geldt inmiddels echter niet meer voor de kampeerplaatsen en gemeenschappelijke voorzieningen behorende bij de kampeer functies. Deze kampeerplaatsen en bijbehorende voorzieningen - alhoewel zeer beperkt aanwezig - zijn dan ook per 24 maart 2020 op last van de directie gesloten.

Vakantieparken in Zuid-Holland gesloten! - Update 2 april 2020
Naar aanleiding van het besluit van de veiligheidsregio Hollands Midden, de provincie Zuid-Holland, om toeristische verblijven in deze regio te verbieden vanaf vrijdag 3 april 12:00 uur tot 10 mei 2020 i.v.m. de wereldwijde Corona bestrijding, zijn wij genoodzaakt om onze vakantieparken in Noordwijk (Parc du Soleil en Recreatiepark Noordwijkse Duinen) en ons park in Nieuwerkerk a/d IJssel (Parc de IJsselhoeve) te sluiten voor toeristische verhuur.

 

Hieronder vindt u een uitgebreide uiteenzetting van de strikt genomen veiligheids- en gezondheidsmaatregelen alsmede de aangepaste werkinstructies en maatregelen:

Getroffen maatregelen

 • Zowel personeel als gasten dienen altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Hier wordt op gecontroleerd. Op de vakantieparken worden op verschillende locaties diverse stickers geplaatst waarbij dit nadrukkelijk wordt aangegeven.
   
 • TopParken houdt al enige weken zelf contact met de GGD en bij vragen wordt het RIVM geraadpleegd. Eveneens houden we ons strikt aan alle door de overheid opgelegde maatregelen en adviezen. 
   
 • Gasten van TopParken ontvangen diverse aanreis e-mails, waarin de aangepaste veiligheids- en hygiënemaatregelen kenbaar gemaakt worden. Eveneens worden gasten gewezen in diverse talen (Nederlands, Engels en Duits) op de nieuwe werkwijze van TopParken, alsmede op alle veiligheids- en gezondheidsrisico's en instructies zoals door de overheid afgegeven. Eveneens staan er instructies in dat indien iemand ziek, verkouden of iets anders onder de leden heeft, deze mensen thuis dienen te blijven en niet welkom zijn op onze vakantieparken. Eveneens wordt er gewezen op het feit dat onze recepties enkel nog maar per telefoon en per e-mail te bereiken zijn.
   
 • Gasten die een reservering hebben gemaakt met aankomst t/m 10 mei (meivakantie) en die, ondanks de door ons getroffen maatregelen, liever niet wenst te komen, bieden wij de mogelijkheid om de boeking kosteloos te verplaatsen. De boekingswaarde zal als een tegoed worden gehanteerd voor uw volgende verblijf. De gewenste wijziging kan door worden gegeven via ons omboekformulier.
   

 • TopParken houdt de bezetting op haar vakantieparken continu in de gaten, dit om het risico op onderling contact zo laag mogelijk te houden. Op basis van een risico calculatie en traffic calculatie per park zal de bezetting verre van de maximale bezettingsgraad zijn, hierbij wordt rekening gehouden met de traffic van- en naar de parken, omvang, opzet en ruimte van het park alsmede wordt hier toezicht op gehouden door onze beheerders en recepties. Daarnaast zijn alle kampeermogelijkheden gesloten.
   
 • Alle gasten worden op de dag voor aankomst gebeld in hun eigen taal, waarbij aankomst momenten worden gespreid. Hierbij wordt gevraagd of iedereen die aankomt gezond is, worden nogmaals de algemene veiligheid- en gezondheidsregels van de overheid uitgelegd en worden alle aangepaste procedures die er op gericht zijn om menselijk contact compleet te vermijden uitgelegd. Eveneens wordt er nogmaals om minimaal 1,5 meter afstand te houden van andere mensen en zoveel als mogelijk binnen de eigen woning en tuin te verblijven. Tot slot wordt er nog op gewezen dat wij middels camera’s, via beheerders en recepties eveneens toezicht houden op de opgelegde gedrags-, veiligheids- en gezondheidsregels. Bij overtreding kan men worden verzocht het park per direct te verlaten.  
   
 • De recepties en beheerders hebben per mail duidelijke werkprocedures ontvangen. De beheerders zijn aanwezig op het vakantiepark en per receptie zal er per dag steeds 1 receptionist(e) aanwezig zijn. Bij de ingang van de recepties vindt de gast het nummer van de recepties, waarmee ze enkel nog telefonisch kunnen communiceren. Heeft iemand iets nodig, dan wordt dit buiten klaar gelegd of voor de woning klaar gelegd. Daarnaast is er per park een noodnummer welke 24/7 bereikbaar is. 
   
 • TopParken heeft een aangepaste incheck en uitcheck procedure.  Deze wordt de gast vroegtijdig kenbaar gemaakt in de aanreis e-mails en per telefoon voor aankomst. De gast vindt de incheck benodigdheden in de aankomst-kist naast de ingang van de receptie. Er vind door middel van deze nieuwe procedures geen fysiek contact meer plaats met medewerkers van TopParken. 
   
 • Alle gasten en eigenaren worden bij aankomst, middels de aankomst brief in de woning, gewezen op alle voorschriften zoals eerder voornoemd. Eveneens staan er procedures in genoemd m.b.t. handen wassen, afstand houden en wat te doen bij ziekte of calamiteiten. Nogmaals wordt benadrukt om zoveel als mogelijk in de woning en eigen tuin te verblijven. 
   
 • Het contact tussen gasten en medewerkers van TopParken is geminimaliseerd tot nihil, gasten worden telefonisch te woord gestaan en hand-tot-hand contact wordt vermeden door bijvoorbeeld de verkoop van was- en afval muntjes, kranten etc. niet meer in de receptie te laten plaatsvinden, maar buiten neer te zetten of voor de woning neer te leggen.
   
 • Mocht er een storing in een woning zijn, belt de beheerder of de storingsmedewerker de gast of eigenaar op en zal hem vragen de woning, een half uur alvorens de medewerker de woning binnen zal gaan, te verlaten. Eveneens zullen beheerders en storingsmedewerkers enkel in de woning gaan en de locatie van de storing enkel betreden met beschermende kleding zoals mondkapjes en handschoenen. Voor- en na elke storing zal de medewerker van TopParken zijn handen uitgebreid wassen en spoelen met desinfecterende middelen. Als de storingsdienst klaar is wordt de gast of eigenaar per telefoon geïnformeerd. Die kan 30 minuten na het telefoontje de woning weer betreden. 
   
 • TopParken heeft bijzondere aandacht voor alle ouderen en hulpbehoevende gasten of eigenaren die op haar parken verblijven. Deze worden  gebeld door TopParken medewerkers die vanuit huis werken. Hierbij wordt gevraagd of het goed met ze gaat, er vindt een sociaal praatje plaats en wordt er gevraagd of we nog iets voor ze kunnen betekenen. TopParken biedt hierbij de mogelijkheid aan om hoognodige boodschappen, medicatie of andere prangende zaken voor ze te regelen. Eveneens wordt gevraagd naar hun gezondheidstoestand. Wordt er iets bezorgd, dan wordt dit altijd voor de ingang van de woning achtergelaten. We laten weten dat als ze nog meer behoeftes hebben, ze hiervoor de recepties kunnen contacten. TopParken heeft budget vrij gemaakt om kosteloos ouderen en hulpbehoevenden te voorzien van medicatie, benodigde boodschappen of andere benodigdheden die van essentieel belang zijn.  
   
 • Gasten die niet terug kunnen op het normale uitcheck moment, naar het land waarvan zij afkomstig zijn, hiervoor zal TopParken trachten hen alsnog te repatriëren , dan kunnen de gasten langer blijven tegen een kostprijs tarief, zulks om onmogelijkheden te voorkomen. 
   
 • Alle faciliteiten op de vakantieparken van TopParken, zoals het zwembad en restaurant, zijn gesloten. Sommige restaurants bieden wel een bezorg- en/of afhaalservice, dit enkel onder strikte voorwaarden.
 • TopParken heeft weken geleden allerhande hygiënemaatregelen genomen:
  • Op verschillende posities op het park staan desinfecterende hand wasmiddelen en desinfectie sprays
  • Alle centrale ruimtes en woningen worden met desinfectie en antibacteriële schoonmaakmiddelen, volgens strikte werkinstructies, schoongemaakt. 
    
 • Het gehele TopParken hoofdkantoor, overige kantoren en het klanten contact center alsmede alle andere  medewerkers - behalve 1 receptionist(e), parkbeheerders en onderhoudsmensen -  werken sinds een aantal weken vanuit huis.
   
 • Indien een receptiemedewerker of een beheerder, dan wel familieleden van voornoemde medewerker verkouden, ziek of iets anders onder de leden heeft, blijft de medewerker minimaal 14 dagen thuis. TopParken heeft voor alle parken diverse medewerkers vanuit huis standby staan.
   
 • TopParken heeft een ontruimingsplan bij calamiteiten klaar staan, deze vinden de gasten en eigenaren terug in de woningen, alsmede staan op alle TopParken diverse borden geplaatst waar deze informatie op te vinden is. Alle TopParken medewerkers hebben protocollen ontvangen wat te doen bij ziekte en quarantaine maatregelen. Eveneens zijn alle recepties en beheerders getraind op calamiteiten, BHV en heeft TopParken de applicatie Crash Move in gebruik. 
   
 • Alle buitendienst hebben eveneens vergaande instructies gekregen zoals door de overheid opgelegd en geadviseerd, alsmede houden deze de parken schoon middels speciale middelen, zulks op elke vorm van verspreiding te voorkomen. 
   
 • Alle medewerkers, gasten en eigenaren die werkzaam zijn op onze parken blijven geïnformeerd en herinnert over de genomen maatregelen, protocollen en de gepaste afstand. Dit gebeuren eveneens door diverse aanplakbiljetten, stickers en via ons informatiekanaal, zoals website, intern tv kanaal en via de telefoon. Mocht de situatie wijzigen of een niet zijnde spoed situatie, worden alle gasten per e-mail, dan wel per telefoon hierover bericht, altijd in hun eigen taal. 
   
 • Om onze potentiële kopers te informeren omtrent de aankoop van een vakantiewoning bij TopParken bieden wij de mogelijkheid om een video-afspraak in te plannen met onze adviseurs.
   
 • Aan ouderen of hulpbehoevenden op onze parken wordt aangeboden waar mogelijk en indien dit nodig is, thuiszorg op locatie te leveren. Dit gaat in overleg met een thuiszorgorganisatie waarmee TopParken een samenwerking mee heeft. Deze dienst wordt aangeboden als de topcomfort services. 
   
 • Op de website van TopParken is een statement geplaatst en zal ook dit statement geplaatst worden met alle informatie over de aangepaste werkwijze op dit moment.
   
 • De directie van TopParken alsmede alle beheerders en veiligheidsmedewerkers en hulpverleners, kijken dagelijks naar de stand van zaken en passen hierop het beheersplan en de maatregelen aan. 

TopParken stelt altijd de veiligheid, gezondheid van haar gasten, eigenaren die verblijven of gedoogd wonen op haar parken en die van haar medewerkers voorop. Eveneens wordt ten alle tijden de vanuit overheid beperkende maatregelen, maar ook adviezen opgevolgd en zal TopParken altijd trachten nog meer te doen dan er gevraagd wordt, om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Indien de gast ondanks de getroffen maatregelen liever niet wenst te komen, dan biedt TopParken hen de mogelijkheid om de boeking kosteloos te verplaatsen. De boekingswaarde zal als een tegoed worden gehanteerd voor het volgende verblijf. Zij kunnen de gewenste wijziging doorgeven via onze website of via ons klanten contact center.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de door ons genomen maatregelen of dit statement, uw reservering of wilt u uw reis kosteloos verplaatsen? Bel dan met ons contact center : +31 (0) 88 500 2424.

In het vertrouwen u te hebben geïnformeerd.

TopParken
De directie & aandeelhouders